strony internetowe rybnik

O technologii HTML 5 w Wikipedii

HTML5 ? język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www.

Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertexstrony internetowe rybnik .

Widok do druku:

strony internetowe rybnik