Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny

iału), ale posiada możliwość instalacji pewnych system/ów automatyki. Dodatkową zaletą jest możliwość pracy ciągłej oraz

Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny naprawa palników

Kocioł centralnego ogrzewania

Kocioł centralnego ogrzewania opalany węglem

Kocioł węglowy centralnego ogrzewania jest również kłopotliwy w eksploatacji (ze względu na charakter materiału), ale posiada możliwość instalacji pewnych system/ów automatyki. Dodatkową zaletą jest możliwość pracy ciągłej oraz